Velkommen til Odense Kommunes Feriefond - medarbejdernes feriefond siden 1984.
_____________________________________________

Onsdag den 20. november 2019 er sekretariatet lukket p.g.a. kursus.
Feriefonden udlejer feriefaciliteter til medarbejdere, der har et ansættelsesforhold ved Odense Kommune eller i selskaber, hvor Odense Kommune har majoriteten samt de selvejende institutioner, hvor Odense Kommune har indgået overenskomst.

Ligeledes udlejes feriefaciliteter til pensionister/efterlønnere fra ovenstående virksomheder.

Få adgang til hjemmesiden:

Du kan ikke logge dig ind, før du er oprettet i systemet.
Kontakt feriefondens sekretariat i kontortiden mandag til torsdag fra 9 - 13 på telefon 6375 1241/6375 1243 for at blive oprettet eller genåbnet .(Systemet låses efter 5. forsøg).